Millaisena näet itsesi? Olet Taideteos.

Tietosuoja
ja yksityisyys

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Valokuvaamo Skopix Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

 1. Rekisterinpitäjä Valokuvaamo Skopix Oy

  Yhteystiedot: Linnukkatie 6 91900 Liminka

  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
  Seppo Kolehmainen / Valokuvaamo Skopix Oy Linnukkatie 6
  91900 Liminka
  044 700 1444 [email protected]

  Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

  Tietosuojavastaava: Seppo Kolehmainen / Valokuvaamo Skopix Oy
  Linnukkatie 6
  91900 Liminka
  044 700 1444 [email protected]

 2. Rekisteröidyt Rekisteriin kuuluvat Valokuvaamo Skopixin henkilöasiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. 
 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus Rekisterin pitämisen peruste:Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus.

  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
  Asiakassuhteiden hoitaminen ja mahdollinen jälkimarkkinointi.

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedotAsiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero (tai osa näistä) Asiakastiedot tiedot ostetuista tuotteista / palveluista.
 5. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Valokuvaamo Skopix Oy / Linnukkatie 6 / 91900 Liminka / [email protected]Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä
  tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.f/f/index/yhteystiedot.html

 6. Säännönmukaiset tietolähteet Simplybook-ajanvarausjärjestlemän kautta tulevat varaukset, sähköpostitse, puhelimitse tai suoraan liikkeeseemme tulevat varaukset. Trellon, Google-kalenteriin ja sähköpostiin tallennettavat tiedot sijaitsevat osittain EU:n ulkopuolella. Molemmat yritykset ovat sitoutuneet GDPR:n ehtoihin.Studio- ja miljökuvausasiakkaidemme kanssa tehdään kirjalliset kuvaussopimukset joista toinen kappale jää asiakkaalle ja toinen Skopixin arkistoon.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutuksetTietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Valokuvaamo Skopix Oy:n ulkopuolelle.

  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
  • Simplybook
  • E-kassa
  • Google (Gmail ja Google-kalenteri)
  • Facebook
  • Trello

 8. Käsittelyn kestoHenkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa Simplybook-ajanvarausjärjestelmässä olevat tiedot poistuvat puolen vuoden kuluttua ajanvarauksesta.
 9. Henkilötietojen käsittelijät Asiakasrekisteriä käsittelevät Valokuvaamo Skopix Oy:n työntekijät. 
 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
 11. Automaattinen päätöksenteko ja proflointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.